Tìm hiểu về hoocmon thực vật
Kích thước: 1,44 MB | Điểm download: 1 | Lượt download: 165

Bạn phải cài Adobe Flash Player phiên bản 10.0.0 trở lên để xem tài liệu này.

Giới thiệu:
Hoocmôn thực vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá. Êtilen tác động đến sự chín của quả....

(Cần đăng nhập hệ thống và số điểm còn lại của bạn phải lớn hơn điểm download của tài liệu)
Bạn muốn download ngay tài liệu này mà không cần tạo tài khoản. Chúng tôi giới thiệu tính năng Instant Download, vui lòng nhắn tin Pay D6 tới 6200 (2000đ/tin) để nhận mã download. Chú ý: Mã download chỉ dùng với một tài liệu và có giá trị sử dụng trong 1 giờ.
Mã download
Chia sẻ tài liệu với bạn bè:
Bình luận
Tài liệu mới tải lên
Tài liệu cùng loại